افزایش خطر سرطان اندومتریال مهاجم با موتاسیون

7
1271

افزایش خطر سرطان اندومتریال مهاجم با موتاسیون

البته در این مطالعه مشخص شده که اگر زنان تحت جراحی کاهش خطر یا سالپینگواوفورکتومی کاهنده خطر (RRSO) قرار گیرند، ژن موتاسیون یافته BRCA1، خطر کلی ابتلا به سرطان رحم را در آنها بیشتر نخواهد کرد.

RRSO نوعی جراحی برای برداشت لوله‌های فالوپ و تخمدان‌ها است و گاهی انجام آن به زنانی پیشنهاد می‌شود که به دلیل حامل بودن موتاسیون‌های ژنی BRCA1 و BRCA2، در معرض خطر بیشتر ابتلا به سرطان‌های پستان و تخمدان قرار دارند.

البته تعدادی از مطالعات پیشین در مورد مزایای کاهندگی خطر RRSO همراه با هیسترکتومی سوال‌هایی را مطرح کرده‌اند. به همین منظور، تیمی از محققان آمریکایی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، برای درک بیشتر چگونگی تاثیر موتاسیون BRCA بر سرطان رحم میان زنانی که تحت جراحی RRSO بدون هیسترکتومی قرار گرفتند، به مطالعه پرداختند.

برای رسیدن به این یافته‌ها، محققان داده‌های 1083 زن را با متوسط سنی 45 سال آنالیز کردند. از این تعداد، 627 نفر حامل موتاسیون ژن BRCA1، 453 نفر حامل موتاسیون ژن BRCA2 و 3 مورد هم حامل هر دو موتاسیون ژنی بودند. همه این زنان تحت جراحی RRSO بدون هیسترکتومی قرار گرفتند.

در مجموع، 8 بیمار از کل 1083 زن تحت بررسی،  مبتلا به سرطان رحم شدند. از این 8 مورد بیمار، 5 مورد سرطان اندومتریال سروزی یا شبه‌سروزی بود.

 4 مورد از این 5 سرطان نوع سروزی یا شبه‌سروزی، در میان زنانی گزارش شد که حامل موتاسیون ژن BRCA1 بودند، در حالی که یک مورد هم در بیماری با موتاسیون BRCA2 دیده شد.

در حالی که سرطان اندومتریال سروزی، فرم ناشایعی از سرطان اندومتر است و حدود 10 درصد از همه انواع سرطان رحم را تشکیل می‌دهد، فرم بسیار تهاجمی آن است و مسئول حدود 40 درصد از تمامی موارد مرگ در اثر ابتلا به این بیماری است.

در میان شرکت کنندگان در این مطالعه، سرطان‌های اندومتریال سروزی یا شبه‌سروزی، حدود 7 تا 13 سال پس از RRSO رخ داده بود.

 4 بیماری که مبتلا به این زیرگروه از سرطان اندومتر شده بودند، پیش از این هم با سرطان پستان روبرو شده بودند و 3 نفر از آنها نیز تاموکسیفن مصرف کرده بودند.

با مقایسه این داده‌ها با میزان بروز سرطان اندومتر سروزی در جمعیت عمومی، محققان به این نتیجه رسیده‌اند که زنان حامل موتاسیون ژن BRCA1 که در سن 45 سالگی تحت جراحی RRSO قرار می‌گیرند، تا سن 70 سالگی، 6/2 درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان اندومتر سروزی یا شبه‌سروزی قرار دارند.

البته خطر کلی ابتلا به سرطان رحم پس از جراحی RRSO افزایشی نشان نداده است.

محققان در این مطالعه متذکر می‌شوند تعداد اندک موارد سرطان که در این مطالعه پیدا شده‌اند، یک محدودیت برای مطالعه به شمار می‌رود، اما معتقدند این یافته‌ها پیامدهای مهمی برای زنان حامل موتاسیون ژنی BRCA1 دارند، هرچند بی‌ثباتی در میزان تخمینی این خطر همچنان باقی مانده است.

با تمامی این تفاسیر، باید قبول کرد که این یافته‌ها، شواهدی را به نفع ارتباط میان موتاسیون‌های ژن BRCA1 و افزایش خطر ابتلا به سرطان اندومتر یافته‌اند که نباید از دور نگاه داشت.

شاید هم زمان آن فرا رسیده که خط جراحی گاینکولوژیک کاهنده خطر را در بیماران حامل موتاسیون‌های BRCA فقط در تخمدان‌ها و لوله‌های فالوپ متوقف نکنیم و همراه آن، هیسترکتومی هم انجام شود.

نظرات بسته است