طول مدت درمـــان اوتیت مدیا با آنتی بیوتیک ها؟

10
2260

محققان با انتشار نتایج یک کارآزمایی تصادفی شده در New England Journal of Medicine پیشنهاد می‌کنند که درمان 5 روزه با آنتی‌بیوتیک برای کودکان مبتلا به اوتیت مدیای حاد کافی نیست.

پیش از این محققان پیشنهاد کرده بودند که به منظور کم کردن خطر گسترش مقاومت باکتریایی و همچنین دشواری طولانی‌مدت بودن دوره درمان با آنتی‌بیوتیک، به جای درمان استاندارد 10 روزه، دوره درمان به 5 روز کاهش یابد.

اما نتایج یک مطالعه جدید که به تازگی منتشر شده به‌طور نسبتا قطعی نشان داده رژیم درمانی 5 روزه برای عفونت‌های گوش میانی کافی نیست و باید از گردونه خارج شوند.

در این کارآزمایی تصادفی شده، 515 کودک که 6 ماه تا 23 ماه سن داشته و مبتلا به اوتیت مدیا شده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. برخی گایدلاین‌ها توصیه می‌کنند در کودکان بزرگتر مبتلا به عفونت گوش میانی، انتظار هوشمندانه داشته باشیم، اما این روند برای کودکان کوچکتر ممکن است خطرناک باشد.

کودکانی که در این مطالعه شرکت داشتند، به غیر از عفونت گوش، از هر نظر دیگر سلامت بودند. آنها به ‌طور تصادفی به دو گروه درمانی 10 روزه با amoxicillin/clavulanate و گروه درمانی 5 روزه با amoxicillin/clavulanate  سپس به دنبال آن، 5 روز درمان با پلاسبو تقسیم شدند.

پیامد اولیه، شکست بالینی، به صورت وجود علایم پایدار پس از پایان دوره درمان تعریف شد. از دیگر پیامدها، نرخ عود بیماری و کلونیزاسیون نازوفارنکس بود. نمره علایم از صفر تا 14 درجه‌بندی شدند، به‌طوریکه نمره بالاتر یعنی شدت بیشتر علایم.

درنهایت مشخص شد، شکست بالینی در این مطالعه کمی بیشتر از حد انتظار بوده است، یعنی 16 درصد در گروه درمانی 10 روزه و 34 درصد در گروه درمانی 5 روزه. گروه درمانی 10 روزه، همچنین نمرات کمتری را از علایم پس از پایان درمان نشان دادند.

به عبارت دیگر، میانگین نمره علایم در روزهای 6 تا 14 ارزیابی، 61/1 در گروه درمانی 5 روزه و 34/1 در گروه درمانی 10 روزه بوده است.

همچنین درصد بیمارانی که نمره علایمشان در انتهای دوره درمانی بیش از 50 درصد کاهش نسبت به ابتدای درمان داشت، 80 درصد در گروه درمانی 5 روزه و 91 درصد در بازوی درمانی 10 روزه گزارش شد.

این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود. بین دو گروه اختلاف قابل توجهی از نظر عود، عوارض جانبی یا کلونیزاسیون نازوفارنژیال با پاتوژن‌های غیرحساس به پنی‌سیلین دیده نشد.

شاید شما انتظار داشته باشید که عوارض جانبی بیشتری در گروه درمانی 10 روزه ببینید، اما این موضوع رخ نداد. میزان بروز اسهال در هر دو بازوی درمانی 30 درصد گزارش شد.

نکته جالب در این طرح آن بود که ترشح ارگانیسم‌های مقاوم به پنی‌سیلین از بینی در هر دو گروه تغییر چندانی نشان نداد.

البته شاید مطالعه به اندازه کافی بزرگ نبوده که تغییرات مرتبط را با الگوهای مقاومت باکتریایی مورد انتظار نشان دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد باید در کودکان زیر 2 سال مبتلا به اوتیت مدیا، طول مدت درمان آنتی‌بیوتیکی همان 10 روز در نظر گرفته شود.

ایده طول مدت کوتاه‌تر درمان آنتی‌بیوتیکی در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا، نبرد با گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی است، اما باید قبول کنیم که دوره درمانی کوتاه‌مدت 5 روزه کافی نیست و می‌تواند سلامت کودکان را به خطر اندازد.

نظرات بسته است