نشـسـت سـالانـه بــارداری انـجـمن پـزشــکی مــادری ـ جنـینی

10
1285

(SMFM) در تاریخ 23 الی 28 ژانـویه 2017 در لاس‌وگـاس بـرگـزار شد. آنچه در زیر می‌آید، نگـاهی است به برتـرین مطـالعاتی که در این کنـگره مطـرح شدند.

تاکید دوباره شواهد پره‌اکلامپسی بر گایدلاین آسپیرین

محققان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که برای زنان با سابقه پره اکلامپسی، مصرف روزانه آسپیرین با دوز کم، می‌تواند منجر به کاهش 30 درصدی در عود این وضعیت شود و درواقع، تاکیدی است بر گایدلاین‌های کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده در این زمینه.

محققان معتقدند، تولید بیش از حد ترومبوکسان‌ها نقش مهمی در وازوکانستریکشن و تجمع پلاکتی دارد و به ایسکمی پلاسنتا کمک می‌کند. بنابراین، دارویی که بتواند از وازوکانستریکشن پیشگیری کند، ممکن است ایسکمی را برطرف کند.

آسپیرین یک کاندید خوب برای این کار است، زیرا پروفایل ایمنی و فعالیت وازودیلاتاسیون قابل قبول دارد، اما نتایج گرفته از مطالعات قبلی کمی موضوع را پیچیده کرده‌اند. گایدلاین‌های USPSTF در سپتامبر 2014 منتشر شدند که در آنها تاکید خاصی بر زنان با سابقه پره‌اکلامپسی دارد.

آزمایش آسپیرین

برای این مطالعه، محققان 248 زایمان را پیش از انتشار گایدلاین USPSTF و 133 زایمان را پس از آن بررسی کردند. پیامد اولیه مطالعه، عود پره‌اکلامپسی بود و پیامد ثانویه، استفاده از منیزیوم سولفات و زایمان زودرس.میانگین سنی مادران 30 سال گزارش شد. شاخص توده بدنی، سابقه مصرف دخانیات، سن بارداری در زمان اپیزود قبلی پره‌اکلامپسی و زایمان، همچنین میزان بروز هیپرتانسیون، دیابت نوع 2، و زایمان پره‌ترم قبلی در دو گروه مشابه بود.در مجموع، 49 درصد کاهش در خطر ابتلا به پره‌اکلامپسی، در گروه زنان پس از انتشار گایدلاین نسبت به گروه قبل از گایدلاین دیده شد (5/16 درصد در مقابل 4/32 درصد).پس از همسان‌سازی خصوصیات دموگرافیک و کوموربیدیتی‌ها، میزان خطر پره‌اکلامپسی در گروه پس از انتشار گایدلاین نسبت به گروه پیش از انتشار گایدلاین 30 درصد کاهش داشت (نسبت خطر: 70/0). برای پیشگیری از بروز یک مورد عود پره‌اکلامپسی، 6 زن با سابقه پره‌اکلامپسی باید با آسپیرین با دوز کم درمان شوند.

استفاده از سولفات منیزیوم در طول زایمان، در گروه پس از انتشار گایدلاین نسبت به گروه بعد از انتشار گایدلاین، 29 درصد کاهش نشان می‌داد، هرچند این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود.

نکته جالب آنکه، استفاده روزانه از آسپرین با دوز کم در طول تریمستر دوم و سوم حدودا 4 دلار خواهد بود، در حالی که، هزینه درمان یک زن مبتلا به پره‌اکلامپسی تقریبا به 21 هزار و 200 دلار خواهد رسید.

مهم‌ترین مفهوم بالینی نتایج این مطالعه آن است که، حتی منفعت کمی هم که از آسپیرین به دست می‌آید، ارزشمند است، به دلیل هزینه اندک و خطر کم مضرات. این منفعت حتی شاید در زیرگروهی از بیماران هم بیشتر باشد، خصوصا افرادی که سابقه پره‌اکلامپسی دارند.

مقایسه شواهد

در دو کارآزمایی تصادفی شده بزرگ، آسپیرین نشان داده اثرات مفیدی در کاهش خطر پره‌اکلامپسی دارد، اما متاآنالیزهایی که این نتایج را با یافته‌های مطالعات کوچکتر ترکیب کرده‌اند، مزیت اندکی را نشان داده، اما برخی از پزشکان از ایجاد تغییرات براساس متاآنالیزها برحذر هستند.در سال 2014، براساس یافته‌های متاآنالیزها، USPSTF توصیه کرد، برای پیشگیری از موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از پره‌اکلامپسی در زنانی که سابقه این وضعیت را دارند، بارداری چندقلویی، هیپرتانسیون مزمن، دیابت نوع 1 یا 2، بیماری کلیوی، یا بیماری اتوایمیون، پس از هفته 12 بارداری مصرف آسپیرین با دوز کم (81 میلی‌گرم در روز) آغاز شود. کنگره زنان و مامایی آمریکا نیز در سال 2016 توصیه‌های مشابهی را منتشر کرد.

در مجموع، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که، براساس یافته‌های متاآنالیزها، کاهش 24 درصدی در خطر پره‌اکلامپسی با مصرف روزانه آسپیرین دوز کم دیده می‌شود. نکته مهم دیگر، هزینه‌اثربخش بودن این روش درمانی و قابلیت پیشگیری از پیامدهای ناخوشایند است.

 

نظرات بسته است