افزایش خطر سرطان اندومتریال مهاجم با موتاسیون BRCA1

0
افزایش خطر سرطان اندومتریال مهاجم با موتاسیونBRCA1؛محققان با انتشار آخرین یافته‌های خود در نشریه معتبر JAMA Oncology، مدعی شدند که خطر ابتلا به سرطان اندومتریال سروزی یا شبه‌سروزی مهاجم ممکن است در زنان حامل...

ايمنی وکارايی مکمل ها در بارداری

0
شـواهد درخـور توجهـی در مـورد اهمیت رژیم غذایـی مادر برای سلامتی جنین وجـود دارد. وضعیـت تغذیـۀ جنیـن عمدتـا بـه تغذیـه مـادران وابسـته اسـت. سال هاسـت کـه میدانیم کمبودهـای مـواد مغـذی بحرانـی میتوانـد منجـر بـه...

امید در درمان ترکیبی برای سرطان تخمدان

0
امید در درمان ترکیبی برای سرطان تخمدان سرطان تخمدان مسئول 3 درصد سرطانها درمیان زنان است، اما درمقایسه با دیگر انواع سرطان در سیستم تولیدمثلی، باعث بروز مرگومیر بیشتری میشود. نتایج یک مطالعه جدید حاکی از...

بهترین رویکرد به انسداد لوله فالوپ

11
بهترین رویکرد به انسداد لوله فالوپ زمانی که انسداد لوله‌های فالوپ تشخیص داده شوند، می‌توان با جراحی آن را باز کرد یا از IVF برای باروری استفاده کرد، زیرا در لقاح مصنوعی، به عملکرد لوله‌ها...

میومکتومی با سزارین در ده سال اخیر

0
میومکتومی با سزارین در ده سال اخیر؛ تغییر اساسی از منع استفاده به اندیکاسیون: مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز زمینه: شک و تردیدهای بسیاری درباره در نظر گرفتن امکان پذیری و ایمنی یا منع مطلق...

سندرم تخمدان پلیکیستیک دلیل شایع خونریزی رحمی در نوجوانان

7
سندرم تخمدان پلی‌کیستیک , دلیل شایع خونریزی رحمی در  نوجوانان محققان کالج پزشکی آلبرت انیشتین در نیویورک، در بررسی‌های اخیر خود به این نتیجه رسیده‌اند که سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یا PCOS، اتیولوژی شایعی برای خونریزی‌های...

مدیریت خونریزی بعد از زایمان

0
اصول پیشگیری و مواجهه: مدیریت خونریزی بعد از زایمان خونریزی مامایی، یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر زنان است. درواقع، این نوع خونریزی به‌عنوان علت اصلی مرگ مادران هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای درحال‌توسعه...

امید در درمان ترکیبی برای سرطان تخمدان

10
امید در درمان ترکیبی برای سرطان تخمدان؛سرطان تخمدان مسئول 3 درصد سرطان‌ها درمیان زنان است، اما درمقایسه با دیگر انواع سرطان در سیستم تولیدمثلی، باعث بروز مرگ‌و‌میر بیشتری می‌شود. نتایج یک مطالعه جدید حاکی از...

دارويي موثر براي مقابله با پوکي استخوان

0
دارويي موثر براي مقابله با پوکي استخوان نشست سالانه 2016 انجمن تحقيقات استخوان و مينرال آمريکا، در حالي در آتلانتا، جورجياي آمريکا، برگزار شد که متخصصان و پژوهشگران اين حوزه گرد هم آمدند تا از...

جايگزين غيرتهاجمي آمنيوسنتز، براي غربالگري نواقص ژنتيکي

2
جايگزين غيرتهاجمي آمنيوسنتز، براي غربالگري نواقص ژنتيکي محققان دانشگاه ایالتی Wayne اعلام کردند یک تست تجربی که در واقع بر مبنای تست پاپ‌اسمیر بنا شده، ممکن است روزی بتواند به پزشکان اجازه دهد تا به...