تجديد مجوز بازاريابي مشروط داروي آتالورن در درمان ديستروفي عضلاني دوشن

3
کمیته محصولات دارویی برای استفاده انسانی (CHMP) آژانس پزشکی اروپا (EMA) به تازگی توصیه کرد مجوز بازاریابی مشروط داروی آتالورن ataluren با نام تجاری Translarna و محصولی از PTC Therapeutics برای درمان دیستروفی عضلانی...