اورتيکاريا مولتيفرم

2
1333

کودک دختر 3 سالهای با سابقه یک روزه راشهای اورتیکاریال خارشدار خفیف به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کرد. وی هیچ سابقهای را از مواجهه با دارو یا آلرژن نمیداد و هیچ سابقهای از علایم مشابه در گذشته نداشت. والدین وی از ابتلای وی به بیماری تنفسی ویروسی میگفتند که یک هفته قبل رخ داده بود.
در روز دوم، که بیمار در خانه بود، تب وی به 8/38 درجه سیلیسیوس رسید و به دنبال آن راشهای جنرالیزه پلیسیکلیک حلقوی، همراه با کهیر و مراکز اکیمایکوتیک (پانل A) روی بدن ظاهر شدند.
در روز سوم، بیمار مجددا به بخش اورژانس مراجعه کرد و این بار شکایت اصلی وی همراه با تب مختصر و تورم دستها، پاها و صورت بود.
معاینات بالینی حاکی از ادم اعضا و راشهای کهیری کمانی رنگپریده روی پوست بود (پانلهای B و C) درموگرافیسم با فشار قلم محو میشدند (پانل D). بیمار درگیری مخاطی نشان نمیداد.
آزمایشهای خونی و ادراری و آنالیزهای شیمی سرمی نیز نکته قابلتوجهی نداشتند.
برای این کودک 3 ساله، تشخیص urticaria multiforme گذاشته شد و بیمار با دیفنهیدرامین تحت درمان قرار گرفت. راشهای بیمار در روز 6 برطرف شد و هیچ سکلی هم برجای نگذاشت.
به دلیل ماهیت حلقوی راشها، عفونت مکرر قبلی و ظاهر دراماتیک آن، این وضعیت اغلب به اشتباه، با تشخیص اریتم مولتیفرم یا دیگر بیماریهای جدی پوستی مواجه میشود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید