خانه / اخبار / پـره اکلامـپسی و کــتواسـیدوز دیـــابــــتی اورژانــسهای بـــــــــارداری
pre-eklampesi-behdash-megazin

پـره اکلامـپسی و کــتواسـیدوز دیـــابــــتی اورژانــسهای بـــــــــارداری

پـره اکلامـپسی و کــتواسـیدوز دیـــابــــتی اورژانــسهای بـــــــــارداری
• پره اکلامپسی شدید
۶ الی ۸ درصد از زنان از بیماریهای مرتبط با فشارخون رنج می برند. ابتلا به این مشکلات با افزایش خطر مرگ ومیر مادر و جنین همراه است. پرفشاری خون در دوران بارداری به چهار گروه تقسیمبندی می شود: فشارخون مزمن، فشارخون دوران بارداری، پره اکلامپسی و پره اکلامپسی سوار شده بر فشارخون مزمن.
پره اکلامپسی، عارضهای است که چند ارگان را بهطور همزمان درگیر میکند و با علائمی نظیر پرفشاری خون و پروتئین اوری پس از هفته ۲۰ بارداری تشخیص داده میشود. پره اکلامپسی بر اساس میزان افزایش فشارخون و پروتئین اوری و نیز درگیری ترجمانهای اصلی ازجمله کلیه، کبد، مغز و سیستم قلبی-عروقی به دودسته خفیف و شدید طبقهبندی میشود. آسیب جنین بهشدت تحت تأثیر زمان تشخیص پره اکلامپسی شــدید است. اگر پره اکلامپسی شدید در سهماهه دوم بارداری رخ دهد، خطر آسیب جدی جنین بهمراتب بیشتر از زمانی است که پس از هفته ۳۵ بارداری مشاهده میشود. پره اکلامپسی شدید نیاز به درمان اورژانس دارد زیرا با افزایش خطر بروز عوارض کشندهای نظیر ادم ریه، تشنج، نارسایی کلیوی حاد، نارسایی کبدی، کوآگولوپاتی و سکته مغزی همراه است. در زنانی که پیش از هــــفته ۲۳ بارداری دچــــار پره اکلامپسی شدید میشوند، به دلیل احتمال زیاد مرگومیر مادر و کودک ختم بارداری باید مدنظر باشد.
به دلیل افزایش استرسهای عاطفی و فیزیکی در دوران بارداری، زنانی که پیش از بارداری از بیماریهای خاصی نظیر دیابت یا پرفشاری خون رنج میبردند در طی این دوران نیاز به کنترل دقیقتر دارند. دو عارضه کشنده ناشی از ابتلا به دیابت و پرفشاری خون در زنان باردار یعنی پره اکلامپسی شدید و کتواسیدوز دیابتی، باید در هر مراجعه اورژانس دوران بارداری موردتوجه پزشکان باشد.
در بیمارانی که فشارخون آنها کنترل نمیشود یا علائمی از آسیب مادر یا جنین مشاهده میشود، زایمان باید ظرف ۲۴ ساعت بدون درنظرگرفتن سایر عوامل شروع شود.
در مورد بیمارانی که سن بارداری آنها بین ۲۴ تا ۳۴ هفته است، دو گزینه ختم بارداری و مدیریت علائم وجود دارد.
• کتواسیدوز دیابتی
کتواسیدوز دیابتی در دوران بارداری به دلیل خطر بروز عوارض کشنده برای مادر و جنین در حال تکامل نیاز به مداخلات اورژانس دارد. هرچند که کتواسیدروز دیابتی در دوران بارداری نا شایع است، اما پزشکان باید برای انجام مداخلات لازم در بیماران آماده باشند.
همانند کتواسیدوز در بیماران غیر باردار، در زنان باردار دیابتی نیز پیشگیری از کتواسیدوز مهمترین اقدام است. کتواسیدوز معمولاً در سهماهه دوم یا سوم بارداری که حداکثر مقاومت به انسولین وجود دارد مشاهده میشود.
علائم کتواسیدوز دیابتی در دوران بارداری مشابه زنان غیر باردار است اما معمولاً علائم شدیدتر هستند و شروع سریعتری دارند.
درمان کتواسیدوز دیابتی در دوران بارداری مشابه زنان غیر باردار است با این اختلاف که کنترل جنین باید به این درمانها اضافه شود.

همچنین ببینید

رژیم غذایی در دوران یائسـگی

سن بروز یائسگی به عوامل متعددی چون ارث، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات، تعداد زایمان، …

error: محتوای محافظت شده