از پمپهای انسولین و مانیتورهای مداوم گلوکز بیشتر استفاده کنید

0
1279

توصیه دستورالعملهای جدید دیابت:
از پمپهای انسولین و مانیتورهای مداوم گلوکز بیشتر استفاده کنید
امروزه، دستورالعملهای بالینی جدید تاکید میکنند که بیماران مبتلا به دیابت از پمپهای انسولینی و مانیتورهای مداوم گلوکز (که سنسور هم نامیده میشوند) بهطور گستردهتری استفاده کنند.
این گایدلاینها که در نشریه معتبر Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism منتشر شدهاند، از سوی جامعه آندوکرین آمریکا و انجمن شیمی بالینی آمریکا و دیگر مراکز معتبر حمایت شدهاند.
8 عضو پانلی که این گایدلاینها را تائید کردهاند، توصیه میکنند اغلب بیماران مبتلا به دیابت نوع 1، مخصوصا افرادی که مایل هستند و توانایی تهیه آنها را دارند، به جای تزریقهای متعدد روزانه از انسولینهای آنالوگی از پمپهای انسولینی استفاده کنند. آنها همچنین پیشنهاد میکنند بعضی از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که به انسولین درمانی نیاز دارند، از این پمپها استفاده کنند.
علاوه براین، دستگاههای پایش مداوم گلوکز در زمان واقعی (real-time) یا RT-CGM برای استفاده بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 1 (بیمارانی که مایل هستند و توانایی تهیه آنها را دارند) توصیه میشود. برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، این گایدلاینها توصیه میکنند استفاده از RT-CGM متناوب برای بیمارانی در نظر گرفته شود که روی انسولین پیش از غذا با سطح هموگلوبین A1c معادل 7 درصد يا بيشتر نباشند.
اين گايدلاينها همچنين معيارهاي انتخاب بيماران را پوشش داده و در اين انتخاب به عواملي مانند آموزش، و حمايتهاي آتي براي همه بيماراني که از هر دو دستگاه استفاده ميکنند، همچنين استفاده از دستگاهها در شرايط بيمارستاني دقت نظر دارد.
مدت کوتاهي پس از انتشار اين گايدلاينها، سازمان غذا و داروي امريکا، نوعي جديدي را از پانکراس مصنوعي با نامMini med 670 G و ساخت کمپاني Medtronic تائيد کرد که نخستين سيستم تحويل انسولين با فرم close the loop است که رسما تائيد شده است. دستگاه مذکور پمپ انسولين را به CGM مرتبط ميکند، بنابراين خود دستگاه بهطور اتوماتيک سطح گلوکز خون را مانيتور کرده و دوزهاي انسولين پايه مناسب را وارد جريان خون ميکند.
Mini med 670 Gبراي استفاده در بيماران با 14 سال سن و بيشتر که مبتلا به ديابت نوع 1 هستند، تائيديه گرفته است. البته هنوز نياز است تا بيماران اطلاعات غذايي خود را وارد آن کنند تا دوزهاي بولوس انسولين به درستي تحويل بيمار شود.
اعضاي اين پانل، هرچند از تائيد Mini med 670 Gاستقبال ميکند، معتقدند هنوز بسيار زود است که در گايدلاينها نيز استفاده از آن گنجانده شود. در واقع به دادههاي بيشتري در زمينه استفاده باليني از آن نياز است تا مزايا و معايب آن کاملا مشخص شود. کارآزمايي منتشر شده در مورد اين وسيله يک مطالعه مشاهدهاي بوده و دقت کافي را براي گنجانده شدن در يک گايدلاين ندارد. با تمامي اين مسائل، قدم خوبي رو به آينده برداشته شده، هرچند Mini med 670 Gدستگاه پيچيدهاي است که به عيبيابي و تعيين دوز انسولين براي زمان صرف غذا نياز دارد.
گايدلاينهاي جديد مبتني بر شواهد بوده و از سيستم GRADE براي طبقهبندي توصيههاي خود استفاده کردهاند. پانل مذکور با انجام يک مرور نظاممند و استفاده از بهترين شواهد موجود، گايدلاينها را منتشر کردند.
اين گايدلاينها براي پزشکاني که درگير در امر مراقبت از بيماران مبتلا به ديابت هستند، بسيار کاربردي و کمک کننده خواهد بود. زيرا بسياري از متخصصين غدد ميدانند که آنها را چگونه بايد تجويز کنند، اما نميدانند چگونه بايد استفاده از اين وسايل را به بيماران خود آموزش دهند. علاوه براين، دورههاي استاندارد آموزش يا تست براي اين وسايل يا براي تفسير دادههايي که آنها جمعآوري ميکنند وجود ندارد. البته با توجه به نام برده شدن دستگاههاي پانکراس مصنوعي در اين سند منتشر شده، ميتوان انتظار داشت که از اين پس در گايدلاينهايي که منتشر خواهند شد بيشتر از اين تکنولوژيها خواهيم شنيد.

شواهد براي ديابت نوع 2
با در نظر گرفتن مطالعاتي که در حال حاضر در دسترس هستند، شواهد کافي در حمايت از استفاده از پمپهاي انسوليني براي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 وجود ندارد يا اندک هستند و اغلب بوسيله شواهد با سطح بالا حمايت نميشوند. البته اگر هم خود اين بيماران تمايل داشته باشند و معيارهاي لازم را براي استفاده از آنها داشته باشند، باز خطراتي آنها را تهديد ميکند زيرا مشکل آنها وضعيتي است که بيشتر تحت تاثير سبک زندگي قرار دارد تا اينکه با کمک تکنولوژي حل شود. با توجه به اينکه شواهد در اين زمينه ضعيف هستند، محققان به جاي «توصيه کردن»، «پيشنهاد دادن» را انتخاب کرده و توصيه خاصي به استفاده از پمپهاي انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 ندارند. به نظر ميرسد بايد دادههاي خوبي در اين زمينه گردآوري شوند و تحقيقات با کيفيت بالايي به مرحله انجام برسند تا بتوان نظر قطعيتري در مورد بهترين استفاده از تکنولوژي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 انجام داد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید