بارداری هتروتوپیک

11
1390

خانم 34 ساله‌اي با سابقه قبلي آپاندکتومي، پس از 45 دقيقه درد حاد شکمي به بخش اورژانس بيمارستاني مراجعه کرد. زمان آخرين پريود بيمار، 9 هفته پيش از مراجعه بوده و يک بارداري نرمال داخل رحمي (8 هفته بارداري) بوسيله پزشک زنان و با کمک اولتراسونوگرافي براي وي گذاشته شده بود (پانل A، پيکان).

در معاینه، هیپوتانسیون، تاکی‌کاردی، و تندرنس محسوس در قسمت پائینی و راست شکمش مشهود بود. در اولتراسونوگرافی ترانس‌واژینال توده آدنکس راست به اندازه 4 در 4 سانتی‌متر دیده شد (پانل B، پیکان).

همچنین بارداری داخل رحمی (پانل C، پیکان) و مایع در محوطه پریتونئال (پانل C، نوک پیکان) نیز مشاهده شد که نگرانی‌هایی را در مورد حاملگی نابجا برانگیخت.

برای بیمار، لاپاروسکوپی اورژانسی انجام شد. در لاپاروسکوپی (پانل D)، حاملگی نابجای پاره شده در لوله فالوپ راست (نوک پیکان) قابل تشخیص بود. همچنین یک ساک بارداری دست‌نخورده (پیکان سفید) و جنین (پیکان سیاه) نیز دیده شد.

هموپریتونئوم بزرگ مشهود بود و خونریزی فعال از محل پارگی در لوله رحمی دیده می‌شد.

برای بیمار سالپنژکتومی انجام شد.

بارداری هتروتوپیک یک اتفاق نادر از بارداری خودبخودی داخل و خارج رحمی است. میزان بروز این واقعه در بارداری طبیعی حدود 1 مورد در هر 30 هزار بارداری تخمین زده می‌شود.

در این مورد، بارداری داخل رحمی دست نخورده باقی ماند و در نهایت یک نوزاد دختر به موقع به دنیا آمد.

نظرات بسته است