بهبود لنفوم هوچکین القا شده توسط SARS-CoV-2

0
1234

یک مرد61 ساله با لنفادنوپاتی و کاهش وزن پیشرونده به بخش هماتولوژی ارجاع داده شد. او به دلیل نارسایی کلیوی مرحله پایانی ناشی از نفروپاتی IgA، همودیالیز دریافت می­کرد. او به مدت سه سال بعد از یک پیوند کلیه ناموفق درمان سرکوبگر ایمنی دریافت نکرده است. بیوپسی Needle-core یک گره لنفی سوپراکلاویکولار لنفوم هاچکین کلاسیک ویروس اپشتین-بار (EBV) مثبت را نشان داد (واکنش زنجیره­ای پلیمراز ویروس EBV (PCR) 4800 نسخه بر میلی لیتر؛ log10 3.68). توموگرافی نشر پوزیترون فلوئوروداکسی گلوکز / توموگرافی کامپیوتری (FDG-PET/CT) بیماری مرحله III را نشان داد (تصویر چپ، PET اسکن و تصویر ضمیمه، PET/CT). مدت کوتاهی بعد از تشخیص او با تنگی نفس و ویر بستری شده و پنومونی SARS-CoV-2 PCR مثبت در او تشخیص داده شد. بعد از 11 روز ارائه بهترین مراقبت­های بخش، او برای نقاهت در خانه ترخیص شد. هیچ کورتیکواستروئید یا ایمونوشیمی درمانی تجویز نشد.

چهار ماه بعد، لنفادنوپاتی قابل لمس کاهش ­یافته و اسکن PET/CT برطرف شدن گسترده لنفادنوپاتی و کاهش جذب متابولیک را در کل نشان داد (تصویر راست و تصویر ضمیمه). PCR ویروسی EBV به 413 نسخه بر میلی لیتر (log10 2.62) کاهش داشت.

این فرضیه را مطرح کردیم که عفونت SARS-CoV-2 باعث آغاز یک پاسخ ایمنی ضد تومور شده، که با سایر عفونت­های در زمینه لنفوم غیر هاچکین درجه بالا شرح داده شده است. مکانیسم­های عمل قلمدادی شامل واکنش متقاطع سلول­های T اختصاصی پاتوژن با آنتی ژن­های تومور و فعال شدن سلول کشنده طبیعی توسط سیتوکین­های التهابی تولید شده در پاسخ به عفونت می­باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید