راه کاره ای تشخیصی و درمانی برای دانش آموزان پیش از دبستان مبتلا به...

0
5-DSM اختلال کم توجهی-بیش فعالـی(ADHD )را اختلال عصبـی تکاملـی ای بـا علائمـی کـه از سـنین پیش دبسـتانی آشـکار میشـوند، طبقه بنـدی میکند. شناسـایی زودهنـگام میتوانـد منجر بـه اسـتفاده از مداخلات رفتاردرمانی مبتنی بـر والد/معلـم...

دردهای دوران رشد در مورد علل این بیماری چه میدانیم؟ یک مرور سیستماتیک

0
پزشک فرانسوی مارسل دوچمپ برای اولین بار دردهای در حال رشد را به عنوان سندرم درد مکرر در دوران کودکی توصیف کرد. هیچ مدرکی دردهای دوران رشد را با سرعت رشد زیاد مرتبط نکرده...

شب ادراری در کودکان

0
شب ادراری یکی از مشکلات شایع دوران کودکی است. این اختلال علی رغم اینکه ماهیت خوشخیمی دارد و خطرناک نیست، گاهی سبب دردسرهای زیادی برای کودک و همچنین والدین میشود تعریف شــب ادراری: دفــع غیــر...

تب و تشنج در کودکان

0
حرکات غیر معمول و تغییرات رفتاری در اطفال منجر به ویزیت در اورژانس می شود. گرچه تشنج ،مسئول بسیاری از این وقایع می باشد, در حدود 3 % یا بیشتر از این وقایع ناگهانی...

يک مطالعه مقايسه ای آينده نگر ازدرمان کودکان مبتلا به گاستروانتريت در بخش...

0
گاستروانتریت حاد(AGE )یک بیماری شایع در دوران کودکی است. در کشورهای پردرآمدشیوع و میزان استفاده از منابع بهداشتیبزرگترین نگرانی است ،چرا که نزدیک به 179 میلیون مورد AGE، هر سال در ایالات متحده رخ...

سطح سرمی عناصر کمياب ، ويتامين D و وضعيت اکسيدان در کودکان مبتلا...

0
آسم در دوران کودکی نوعی اختلال تنفسی مزمن است که با افزایش درگیری و واکنش راه های هوایی انسداد ناپایدار جریان هوا و التهاب مزمن مشخص می شود که باعث درگیری ماست سل ،...

معمای بالینی: شيرخواری با گريه متناوب

0
پسری یک ساله را با شکایت گریه متناوببه مدت یک روز، نزد شما می آورند. سابقهتب ، استفراغ ، اسهال یا تکرر ادرار وجود ندارد. او قبلا ً کامل سالم بوده و رشد و...

مديريت سرپايی تب بدون علامت در کودکان

0
"تب" شایع ترین علت مراجعه سرپایی کودکان به مراکز درمانی است. در اغلب موارد در کودک مبتلا به تب، نشانه های بارزی از استقرار عفونت در یکی از سیستم های بدن (تنفس، گوارش، مفاصل...

تأثير مکـمل ويتـاميـن D و کلـسيـــم بر محتوای مواد معدنی استخوان درکودکان مبتلا به...

0
كودكان مبتلا به تالاسمی بتا وابسته به انتقال خون، با وجود اقدامات حمایتی، از سلامت استخوانی برخوردار نیستند.فراوانیپوکی استخوان حتی در بیماران تالاسمی که به خوبی تحت درمان قرار گرفته اند، 40تا80 ٪است. پاتوژنز...

رویکرد به کولیک شیر خوار در مراقبت های اولیه

0
خانم سالی تان که برای اولین بار صاحب فرزندشده است ، پسر بچه دو ماهه خود، آیدن را نزد پزشک خانواده شان می برد. آیدن دو هفتهگذشته را بی وقفه گریه کرده بود و...